Відділ освіти, молоді та спорту Первомайської районної державної адміністрації Харківської області

Психолого-педагогічна оцінка

Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини – це процес збору та інтерпретації кількісної та якісної інформації про особливості розвитку дитини з метою визначення її особливих освітніх потреб, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, організації освітнього середовища, особливостей організації психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, відповідно до потенційних можливостей дитини.

Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини є кінцевим результатом процесу оцінювання, що орієнтує фахівців ІРЦ на визначення оптимального освітнього маршруту для кожної дитини з особливими освітніми потребами. Слід наголосити, що порушення психофізичного розвитку дитини не обов’язково обумовлюватимуть наявність у дитини особливих освітніх потреб.

Основними завданнями комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини є:

 • визначення особливих освітніх потреб;• визначення особливостей розвитку дитини, її сильних та слабких сторін;
 • розробка рекомендацій з організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дитині, а також рекомендацій щодо освітньої програми дитини, особливостей організації освітнього середовища, потреби в індивідуальній програмі розвитку;
 • розробка рекомендацій щодо організації освітнього процесу дитини для адміністрації закладу освіти, педагогічних працівників, батьків або законних представників дитини.

ІРЦ проводить комплексну оцінку у таких випадках:

 • звернення батьків (одного з батьків) або законних представників дитини;
 • особисте звернення дітей віком від 16 до 18 років;
 • звернення адміністрації закладів освіти (за наявності згоди батьків (одного з батьків) або законних представників дитини);
 • звернення органів опіки та піклування щодо проведення комплексної оцінки дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру, або уповноваженні ним працівники які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів:

 • документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників.
 • свідоцтва про народження дитини.
 • індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності).
 • форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у раз іпотреби – довідки від психіатра

ІРЦ проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі – заява) згідно постанови КМУ від 12.07.2017 №545 та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини згідно постанови КМУ від 12.07.2017 №545.

У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальнусередню освіту, до заяви можуть додаватися:

 • Психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під часнавчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти.
 •  Зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, якіздобувають загальну середню освіту), малюнки.
 • Документи щодо додаткових обстежень дитини.

Комплексне оцінювання розвитку дитини може здійснюватися в межах ІРЦ, за місцем навчання та, за потреби, за місцем проживання дитини. Наприклад, можливий виїзд фахівців ІРЦ за місцем проживання або перебування дитини, якщо її пересування ускладнене. У випадку, коли комплексне оцінювання здійснюється за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини, то графік проведення обов’язково погоджується з керівником закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини є обов’язковою.

Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за такими напрямами:

 • оцінка фізичного розвитку дитини;
 • оцінка мовленнєвого розвитку дитини;
 • оцінка когнітивної сфери дитини;
 • оцінка емоційно-вольової сфери дитини;
 • оцінка навчальної діяльності дитини.